אוטיטה פרשבה קונאסנה מסעד קדמי

תנוחות עמידה + משקמות

אוטיטה פרשבה קונאסנה עם מסעד קדמי
שבו על הכיסא כאשר המסעד לפניכם.
הביאו את רגל שמאל אחורה ישרה ומתוחה.
כופפו את רגל ימין וראו שכף הרגל מתחת לברך.
התארכו ימינה.
אחזו את הרגל של הכיסא ודחפו את הברך הצידה באמצעות הזרוע.
לחצו את המסעד וסובבו את הבטן והחזה לתקרה.
בצעו לצד שני.