Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
תנוחות עמידה
אוטנאסנה

תנוחות עמידה בעזרת 2 קוביות ומכיסא עמדו על 2 קוביות. הביאו את המסעד של הכיסא על המפשעות הקדמיות. התארכו ואחזו ברגלי הכיסא כשהמבט קדימה. זוהי ארדהה אוטנאסנה (חצי אוטנאסנה). בתנוחה זו צרו אורך בשני צידי הגב. בשלב הבא בואו קדימה והתארכו מטה. בהיאו את כפות הידיים עוד ועוד מטה. הניחו את המצח על החלק האחורי של הכיסא.

קרא עוד
קטגוריה: תנוחות עמידה
אוטיטה טריקונאסנה

תנוחות עמידה תנוחת המשולש בעזרת קובייה עמדו בטדאסנה. בואו לפישוק רחב. כפות רגליים מקבילות, בהונות מצביעים קדימה. הכינו קוביות לשני צידי המזרן מאחורי כפות הרגליים. הרימו את הזרועות לגובה הכתפיים, מקבילות לרצפה. הביאו את בהונות כף רגל שמאל מעט פנימה. סובבו את כל הרגל הימנית החוצה ב 90 מעלות . העקב של כף הרגל הקדמית מול הקשת של כף רגל אחורית. התארכו ימינה. שמרו את עמוד השדרה בקו עם הרגליים. הניחו את כף היד על הקובייה. הרימו את היד האחורית מעלה והביטו את האגודל. בצעו לצד שני. הקובייה יכולה להיות במנחים שונים בהתאמה.

קרא עוד
קטגוריה: תנוחות עמידה
ארדהה צ'נדראסנה

תנוחות עמידה תנוחת חצי ירח עם תמיכה של קיר מאחור. הניחו את עקב שמאל צמוד לקיר ואת כף רגל ימין 10 ס"מ בערך הרחק מהקיר. התארכו ובואו לתנוחת אוטיטה טריקונאסנה. כופפו את הרגל הקדמית. כופפו את הרגל הקדמית קרבו את הרגל האחורית ובאותו זמן הניחו את כף יד ימין על קובייה או על המזרן. הרימו את הרגל האחורית לגובה האגן או מעט גבוה יותר. ישרו את הרגל הקדמית. הניחו את העקב האחורי על הקיר והרחיקו את האגן. הביטו מעלה אל האגודל. ביציאה מהתנוחה כופפו את הברך של הרגל הקדמית ובחצי צעד ועוד חצי צעד חזרו לאוטיטה טריקונאסנה. שובו לטדאסנה ובצעו לצד שני.

קרא עוד
קטגוריה: תנוחות עמידה
פרשבוטנאסנה שלבים עם כיסא

תנוחות עמידה עמדו בטדאסנה. 1.הביאו את רגל ימין קדימה ואת רגל שמאל לאחור. הבהונות של כף הרגל השמאלית מביטות הצידה. הדקו את הרגליים והברכיים. ראו ששני ידי האגן מקבילים ומצביעים קדימה. התארכו והניחו את בסיס כפות הידיים על מסעד הכיסא. 2. הביאו את כפות הידיים על הכיסא. 3. הביאו את כפות הידיים על הבר האמצעי של הכיסא 4. הביאו את כפות הידיים על הרצפה כאשר רגלי הכיסא נמצאים בין האגודל לאצבע המורה. ניתן לבצע ברצף את 4 השלבים. ניתן לבצע את שני הצדדים ולעבור לשלב הבא. 2 הצורות נכונות וטובות. התנוחה מאפשרת אורך בכל החלק האחורי של הגוף. זוהי התארכות לפנים בעמידה.

קרא עוד
קטגוריה: תנוחות עמידה
פריבריטה-טריקונאסנה-מסעד-אחורי

התארכויות לאחור עמדו בטדאסנה כאשר הכיסא לשמאלכם. הביאו את רגל ימין קדימה ורגל שמאל לאחור. ראו ששני צידי האגן מקבילים ועצמות הכסל מביטות לפנים. הניחו את גב כף היד ימין על העצה והאריכו את זרוע שמאל מעלה. מתוך מודעות לרגל האחורית התארכו קדימה ואחזו ברגל הכיסא. בעזרת יד ימין אחזו במסעד הכיסא. צרו אורך בעמוד השדרה והתפתלו ימינה. הביאו את השכמה השמאלית פנימה לתוך הגב. תשאפו לשמור את שני צידי האגן מקבילים ואת הרגל האחורית הדוקה ומתוחה.

קרא עוד
קטגוריה: תנוחות עמידה
וירה-1-ידיים-על-מסעד

התארכויות לאחור עמדו מול הכיסא כאשר המסעד קרוב אליכם. הניחו את כפות הידיים על המסעד. הביאו את רגל ימין קדימה ואת רגל שמאל לאחור. בהרמת העקב האחורי סובבו את האגן כך ששתי עצמות הכסל יהיו במישור אחד ויביטו קדימה. הדקו את העקב האחורי למזרן. שמרו על רגל ישרה והדוקה. כופפו את רגל ימין. האריכו את השדרה הקדמית. הביאו את עמוד השדרה בין השכמות פנימה לתוך הגב והרימו את עצם החזה מעלה. שמרו על שני צידי הצוואר ארוכים והביאו את הראש אחורה. הביטו מעלה.

קרא עוד
קטגוריה: תנוחות עמידה
פשצימה-בדנגוליאסנה-בפרשבוטנאסנה

תנוחות עמידה עמדו בטדאסנה. שלבו אצבעות ידיים מאחורי הגב. מתחו את הזרועות והדקו את המרפקים. הביאו רגל ימין קדימה ורגל שמאל לאחור מעט הצידה מהרגל הימנית. בהונות הרגל האחורית מצביעים הצידה. הדקו את הרגל. ראו שעצמות הכסל מביטות קדימה והן במישור אחד. הרימו את הסנטר והאריכו את השדרה הקדמית. מתוך מודעות לעקב האחורי התארכו ובואו קדימה. שמרו את התנוחה למשך זמן קצר. בצעו לצד שני. התנוחה מתאימה לאלו ששרירי ההמסטרינגס שלהם קצרים.

קרא עוד
קטגוריה: תנוחות עמידה
פרשבוטנאסנה-מרפקים-אחורה

תנוחות עמידה תנוחה זו מיועדת למתחילים ולכאלה שהשרירים האחוריים ברגליים ובאגן קצרים. עמדו בטדאסנה (עמידת הר) מתוך טדאסנה הביאו את רגל ימין קדימה ואת רגל שמאל לאחור. הדקו את הברכיים. הניחו כפות ידיים על האגן והביאו מרפקים אחורה. שמרו על רגליים חזקות והדוקות. לחצו אותן למזרן. התארכו בשדרה הקדמית, הרימו את הסנטר. שאפו שאיפה ועם הנשיפה הטו את הגוף לפנים. ראו שהמרפקים ניצבים לתקרה. שמרו על יציבות בתנוחה. בצעו לצד שני.

קרא עוד
קטגוריה: תנוחות עמידה
פריבריטה-פרשבה-קונאסנה-בעזרת-כיסא

תנוחות עמידה שבו על הכיסא כאר הרגל האחורית מתוחה ולוחצת את הקוביה. הדקו את הברך והירך הקדמית. הרגל הקדמית כפופה. ראו ששני צידי האגן מביטים קדימה. הביאו את היד הנגדית אל מעבר לברך והתפתלו.

קרא עוד
קטגוריה: תנוחות עמידה
וירבהדראסנה-1-ברך-על-מסעד

תנוחות עמידה + משקמות אחזו במסעד והביאו את אחורי ברך הימנית עליו כאשר כף הרגל על הכיסא. הביאו את הרגל השמאלית לאחור. בהונות הרגל מצביעים הצידה. הדקו את הרגל הקדמית אל האחורית. ראו ששתי עצמות הכסל במישור אחד. הרימו את הזרועות וצרו אורך בשני צידי בגב.

קרא עוד