וירבהדראסנה 1 ברך על מסעד

תנוחות עמידה + משקמות

אחזו במסעד והביאו את אחורי ברך הימנית עליו כאשר כף הרגל על הכיסא.
הביאו את הרגל השמאלית לאחור.
בהונות הרגל מצביעים הצידה.
הדקו את הרגל הקדמית אל האחורית.
ראו ששתי עצמות הכסל במישור אחד.
הרימו את הזרועות וצרו אורך בשני צידי בגב.