אדהו מוקהה ויראסנה

התארכויות לפנים

בברכיים פתוחות ברוחב המזרן הביאו את האגן על הקבים. בוהן גדולה בכל רגל צמודה אחת לשניה. ראו שהאגן אינו ניתק מהעקבים. מתחו את הזרועות לפנים. הניחו את המצח על המזרן.

אדהו מוקהה ויראסנה

אדהו מוקהה ויראסנה