אוטנאסנה

תנוחות עמידה

בעזרת 2 קוביות ומכיסא
עמדו על 2 קוביות.
הביאו את המסעד של הכיסא על המפשעות הקדמיות.
התארכו ואחזו ברגלי הכיסא כשהמבט קדימה.
זוהי ארדהה אוטנאסנה (חצי אוטנאסנה).
בתנוחה זו צרו אורך בשני צידי הגב.
בשלב הבא בואו קדימה והתארכו מטה.
בהיאו את כפות הידיים עוד ועוד מטה.
הניחו את המצח על החלק האחורי של הכיסא.

אוטנאסנה

אוטנאסנה