פריבריטה פרשבקונאסנה

תנוחות עמידה

שבו על הכיסא כאר הרגל האחורית מתוחה ולוחצת את הקוביה.
הדקו את הברך והירך הקדמית.
הרגל הקדמית כפופה.
ראו ששני צידי האגן מביטים קדימה.
הביאו את היד הנגדית אל מעבר לברך והתפתלו.