פריבריטה אקה פדה שירשאסנה

תנוחות הפוכות

כנסו לשירשאסנה.
הביאו את רגל שמאל לכיוון הראשואת רגל ימין הרחק מהראש.
התפתלו ימינה.
שמרו על רגליים הדוקות.
שמרו לא לקרוס בכתפיים.
פתלו עוד ועוד את הרגליים והאגן.
בצעו לצד שני.