בהרדוג’אסנה עם כיסא 3 וריאציות

פיתולים + רסטורטיביות

לתנוחה זו יש 3 וריאציות
ראשונה: הניחו קובייה בין הברכיים כאשר הרגליים בתוך הכיסא.
ראו שהברכיים הפנימיות בקו עם העקבים הפנימיים.
אחזו במסעד והזדקפו.
התפתלו ימינה ושמאלה.
שניה: שבו כאשר המסעד לימינכם.
הניחו קובייה לאורך בין הברכיים ולחצו אותה.
אחזו במסעד והתפתלו.
שלישית: שבו כאשר עצם הזנב במגע עם המסעד השמאלי התחתון.
אחזו במסעד והתפתלו ימינה.
כל אחת מהווריאציות משפיעה על אזור אחר בגב.