בהוג’נגאסנה

התארכויות לאחור

תנוחת הקוברה
שכבו על הבטן (כפי שנחש הקוברה שוכב על גחונו)
לתנוחה זו ישנן מספר וריאציות המוצגות בתמונות.
בתנוחה הקלאסית כפות הידיים אינן יוצאות מקו הכתפיים.
לחצו אותן לרצפה.
שמרו את עצם הפובים על הרצפה.
הרימו את הראש בלבד והרחיקו את הכתפיים מהאוזניים.
הביאו אותן אחורה והורידו את העור על השכמות מטה.
לחצו את הפובים למזרן ובשאיפה התרוממו יותר.
שמרו את המרפקים כפופים וצמודים אל הגוף.
הביאו את הראש אחורה והביטו אל התקרה.