Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
התארכויות לאחור
פורבוטנאסנה-עם-כיסא

התארכויות לאחור התארכות צד מזרח של הגוף, הגוף הקדמי שבו על הכיסא. הניחו את כפות הידיים מאחוריכם כאשר האצבעות פונות קדימה. מתחו את הרגליים. בלחיצה של כפות הידיים אל הכיסא הרימו את האגן. הביאו את כפות הרגליים למזרן. הדקו את מרכז הישבנים כלפי מעלה. האריכו את הזרועות הפנימיות מהאגודלים אל הכתפיים הפנימיות. האריכו את שני צידי הצוואר והביאו את הראש אחורה. הרימו את עצם החזה מעלה. הביאו את השכמות פנימה לתוך הגב. האריכו את עצם הזנב אל העקבים.

קרא עוד
אורדבה-דהנוראסנה-בולסטר-על-מסעד-כפות-ידיים-על-קיר

התארכויות לאחור שבו על הכיסא והניחו בולסטר מאחוריכם. הניחו את הכיסא במרחק מהקיר. הניחו את כפות הרגליים על רגלי הכיסא הקדמיות. הרימו את האגן והתארכו על הבולסטר. הראש שלכם יהיה מונח על הבולסטר כתמיכה. הביאו את הזרועות לאחור והניחו את כפות הידיים על הקיר. לחצו את כפות הידיים אל הקיר כדי לפתוח יותר את הכתפיים ובית החזה. שמרו את הזרועות ארוכות ואת המרפקים הדוקים.

קרא עוד
אורדבה-דהנוראסנה-על-כיסא

התארכויות לאחור הניחו שמיכה על המסעד. שבו על הכיסא כאשר המסעד מאחוריכם. הניחו את כפות הרגליים על רגלי הכיסא. הביאו זרועות אל מאחורי המסעד ואחזו ברגלי הכיסא האחוריות. ראו שהמסעד נמצא מתחת לשכמות. הרימו את האגן והביאו את עצם הזנב לכיוון הברכיים. הדקו את מרכז הישבנים מעלה. הטו את הראש לאחור. שמרו על אורך בשני צידי הצוואר. שמרו על עיניים רכות ושקטות ופה סגור.

קרא עוד
בהקאסנה

התארכויות אחורה תנוחת הצפרדע שכבו על הבטן כופפו את שתי הברכיים. הניחו את כפות הרגליים על כב כפות הרגליים. אצבעות הידיים מצביעות לכיוון הרצפה. לחצו את הכפות כדי להורידן אל שני צידי האגן. המרפקים צריכים להצביע לתקרה. הרימו את הראש והורידו את הכתפיים והשכמות מטה.

קרא עוד
בהוגנגאסנה-זרועות-ישרות

התארכויות לאחור תנוחת הקוברה שכבו על הבטן (כפי שנחש הקוברה שוכב על גחונו) לתנוחה זו ישנן מספר וריאציות המוצגות בתמונות. בתנוחה הקלאסית כפות הידיים אינן יוצאות מקו הכתפיים. לחצו אותן לרצפה. שמרו את עצם הפובים על הרצפה. הרימו את הראש בלבד והרחיקו את הכתפיים מהאוזניים. הביאו אותן אחורה והורידו את העור על השכמות מטה. לחצו את הפובים למזרן ובשאיפה התרוממו יותר. שמרו את המרפקים כפופים וצמודים אל הגוף. הביאו את הראש אחורה והביטו אל התקרה.

קרא עוד
אקה-פדה-ויפריטה-דנדאסנה

התארכויות לאחור כרכו לולאה על כף רגל ימין. כנסו לתוך הכיסא עד שהשכמות מקבלות תמיכה מהכיסא. הרימו את הרגל הימנית, מתחו אותה והדקו את הירך והברך. מתחו את רגל שמאל לפנים והניחו את כף הרגל על הבולסטר. הדקו את הירך והברך ברגל שמאל גם כן. בצעו לצד שני.

קרא עוד
אורדבה-מוקהה-שונאסנה-עם-כיסא

התארכויות לאחור + משקמות עמדו במרחק מהכיסא. הניחו את כפות הידיים על צידי הכיסא. הדקו ברככים וירכיים. הפכו את הרגליים להיות ישרות והדוקות. בואו עם הפוביס לכיוון הכיסא כשאתם שומרים את הזרועות ישרות. לחצו את כפות הידיים אל הכיסא וצרו זרועות ארוכות. הרחיקו את הכתפיים מהאוזניים. הורידו את העור על השכמות מטה. עצמות בריח הרחיבו. הביאו את עמוד השדרה בין השכמות פנימה והרימו את עצם החזה מעלה. אם יש לכם מספיק חופש בצוואר תוכלו להביא הראש אחורה. העניסו את הצלעות האחוריות פנימה הורידו את הצלעות המרחפות מטה. הביאו את מרכז הישבנים קדימה. האריכו את הרגליים האחוריות אל העקבים. ניתן

קרא עוד
אורדבה דהנוראסנה

אורדבה דהנוראסנה בעזרת 2 קוביות שכבו על הגב. הניחו את כפות הידיים על הקוביות. ראו שהמרפקים מצביעים לתקרה. בלחיצה של העקבים וכפות הידיים לרצפה הרימו את האגן והניחו את כתר הראש על הרצפה. ישרו את הזרועות. הדקו את המרפקים. כדי לצאת מהתנוחה הביאו את הסנטר אל החזה ורדו באיטיות מטה.

קרא עוד

התארכויות לאחור הניחו את כפות הידיים על קוביות. כפות הידיים לצידי הצלעות. מתחו את הרגליים לאחור. הביאו את כפות הרגליים קדימה. לחצו את בהונות הרגליים לרצפה ואת כפות הידיים לקוביות והאריכו את הזרועות. מרכז הישבנים קדימה. ירכיים הדוקות, ברכיים הדוקות. הביאו את גב כפות הרגליים למזרן ולחצו אותן מטה. שמרו על זרועות ארוכות, מרפקים הדוקים. כתפיים אחורה , עצמות בריח רחבות. מבט קדימה. שני צידי צוואר ארוכים. העור על השכמות מטה, צלעות מרחפות מטה.

קרא עוד
גמח אושטראסנה

התארכויות לאחור שבו על השוקיים כאשר הברכיים ברוחב האגן הרימו את עצם החזה מעלה ואחזו בעקבים..... הביאו את מרכז הישבנים קדימה. האריכו את שני צידי הגב. הרימו את הצלעות התחתונות אל העליונות. הורידו את העור על השכמות מטה וצרו שני צידי צוואר ארוכים. הביאו עמוד שדרה חזי בין השכמות פנימה. הרימו את עצם החזה מעלה. הביאו את הראש לאחור והביטו מעלה.

קרא עוד