פרשבה סוסטיקאסנה

פיתול בישיבה

קטגוריה פיתולים
סוסטיקה היא סמל עתיק שמשמעותו צלב.
שבו בשיכול (הצלבת) השוקיים.
סובבו מעט את כפות הגליים אליכם.
הניחו את קצות אצבעות הידיים לציד האגן והתארכו.
הביאו את יד שמאל על הברך הימנית.
התפתלו ימינה.
בצעו לצד שני.