פרשבה בדהה קונאסנה

תנוחת פיתול

.

 width=

פיתול בישיבה

הביאו את כפות הרגליים אחת מול השניה.
בכף יד ימין אחזו בשתי כפות הרגליים והניחו את כף יד שמאל הרצפה מאחוריכם.
התפתלו לצד אחד ואחר כך באותה דרך לצד שני.
שמרו על גב זקוף.