סוסטיקאסנה

תנוחות ישיבה

שבו בשיכול השוקיים
הניחו קצות אצבעות ידיים כמו כוס הפוכה לצידי האגן.
האריכו את השדרה הקדמית מתוך השתרשות עצמות הישיבה מטה.
כתפיים מטה.
העור על השכמות מטה.
צלעות מרחפות מטה.
עצם חזה מעלה.