Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
התארכויות לפנים
אדהו מוקהה בדהה קונאסנה

התארכויות לפנים שבו על כיסא מול קיר הביאו את כפות הרגליים אחת מול השנייה והצמידו אותן. קרבו את העקבים אל המפשעות. האריכו את הזרועות והניחו את כפות הידיים על הקיר. צרו אורך בשני צידי הגב.

קרא עוד
פריבריטה ג'אנו שירשאסנה

התארכויות לפנים, תנוחות פיתול מתוך דנדאסנה הביאו את רגל ימין בכיפוף הברך הצידה. התארכו באמצע בין הברך לכף הרגל הישרה. התקרבו עם הזרוע אל הרגל והניחו את המרפק על הרצפה. אחזו בעקב. סובבו את הבטן והחזה לתקרה. הרימו את היד לתקרה ואחזו בכף הרגל מאחור. התארכו עם צד הגב על הירך. סובבו את הראש והמבט אל התקרה. נסו להביא את אחורי הראש על הרגל.

קרא עוד
אופוישטה קונאסנה

התארכויות לפנים אופוישטה קונאסנה בעזרת קוביות שבו בפישוק רחב. מתחו את העקבים קדימה. הניחו קובייה לפני הפוביס. הניחו קובייה במרחק לסנטר או למצח. הביאו את העור על הפוביס והבטן כלפי מעלה והתארכו לפנים. אחזו בבהונות הרגליים. פרשו את השכמות לצדדים ובואו עם הסנטר אל הקובייה.

קרא עוד
אדהו מוקהה בדהה קונאסנה

התארכויות לפנים, תנוחות משקמות שבו מול הכיסא. הצמידו את כפות הרגליים אחת מול השנייה. האריכו את שני צידי הגב. הניחו את האמות על הכיסא. אחזו בצידי הזרועות. הניחות את המצח על הכיסא או על האמות. שהו בתנוחה לפחות 5 דקות כדי לספוג את השפעתה.

קרא עוד
אופוישטה קונאסנה

התארכויות לפנים בעזרת 2 קוביות שבו בפישוק רחב. ראו שהבהונות אנכיות לתקרה. הדקו ברכיים וירכיים מטה. האריכו את הרגליים הפנימיות מהמפשעות עד העקבים הפנימיים. התארכו לפנים והניחו כפות ידיים על 2 קוביות. בעזרת הקוביות בואו עוד ועוד לפנים. צרו אורך בשני צידי הגב. שמרו את עצמות הישיבה במגע עם המזרן. מפשעות קדמיות באות אחורה. לאחר מכן בצעו התארכות מעל כל רגל לימין ולשמאל בעזרת 2 הקוביות.

קרא עוד
פשצ'ימוטנאסנה בעזרת קוביה

התארכויות לפנים, תנוחות משקמות שבו בדנדאסנה רגליים פשוטות לפנים. האריכו את העקבים קדימה והדקו ברכיים קדמיות מטה. הניחו קובייה לפני כפות הרגליים. האריכו את הזרועות מעלה. התארכו ואחזו בשני צידי הקובייה. לאחר מכן הניחו את הקובייה בין השוקיים, הרימו את המרפקים לצדדים. הניחו את המצח על הקובייה. באופן הזה יש אפשרות להתארך יותר. בהנחת המצח על הקובייה, המוח נח, המיינד שקט בתוך העשייה. לכן בצורה הזו התנוחה היא גם רסטורטיבית

קרא עוד
ג'אנו שירשאסנה

התארכויות לפנים התנוחה בוריאציה זו מתבצעת בעזרת 2 קוביות שבו בדנדאסנה. שמרו את רגל שמאל ישרה ואת רגל ימין כופפו הצידה. סובבו את כף הרגל. הניחו את העקב במפשעה הימנית. הברך הימנית מצביעה הצידה. הניחו את 2 הקוביות לפניכם לשני צידי הרגל הישרה. הרימו את הזרועות. סובבו את הציר המרכזי של הגוף מעל הרגל הישרה. התארכו והביאו את כפות הידיים על 2 הקוביות. החליקו את הקוביות הרחק מכם. התארכו לפנים.

קרא עוד
ג'אנו שירשאסנה

התארכויות לפנים . כניסה 2 האריכו את הזרועות מעלה. סובבו את הגוף לכיוון הרגל הישרה. התארכו קדימה ואחזו בסוליה של כף הרגל. מתחו את העור על הסוליה לשני כיוונים מנוגדים, לצדדים. האריכו את שני צידי הגב. כופפו את המרפקים לצדדים ובואו קדימה. סרטון נוסף 1    סרטון נוסף 2   

קרא עוד
קראונצאסנה

התארכויות לפנים תנוחת הגיבורה שבו בדנדאסנה רגליים פשוטות לפנים. כופפו את רגל שמאל והביאו את כף הרגל לאחור לתנוחת ויראסנה. כופפו את הרגל הימנית ברך מצביעה לתקרה. אחזו בכף הרגל. הטו את הגוף מעט אחורנית וישרו את הרגל. שמרו את העצה בפנים. הביאו את עמוד השדרה פנימה לתוך עצמכם. העור על השכמות מטה. האריכו את השדרה הקדמית. בצעו לצד שני.

קרא עוד
אופוישטה-קונאסנה-רסטורטיבית

התארכויות לפנים + משקמות שבו בפישוק רחב. הדקו ירכיים עליונות אל התחתונות. הדקו ברכיים. ראו שהבהונות מצביעים לתיקרה. אחזו בבהונות ובואו קדימה. הניחו את הגוף על בולסטר או על 2 קוביות.

קרא עוד