Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
איזוני ידיים
אדהו מוקהה שוונאסנה

איזוני ידיים, התארכויות לפנים הניחו את כפות הידיים על 2 קוביות ברוחב הכתפיים. הביאו את הרגליים לאחור מול כפות הידיים. הרימו את הזרועות החיצוניות מעלה והרחיקו את הכתפיים מהרצפה. הדקו ברכיים וירכיים. שמרו על 2 צידי הצוואר ארוכים. הרימו את האנרגיה השרירית של הירכיים האחוריות מעלה.

קרא עוד
אקה פדה בקאסנה

איזוני ידיים הניחו את כפות הידיים על המזרן. כופפו מרפקים וראו שהם מצביעים לאחור מול בתי השחי. הניחו את ברך ימין על הזרוע הימנית סמוך למרפק. הניחו את בהונות כף הרגל השמאלית על הכיסא. לחצו את הבהונות והדקו את הברך והירך כלפי מעלה. שמרו את הרגל ארוכה, הדוקה וישרה. הביטו קדימה. בצעו לצד שני.

קרא עוד
קטגוריה: איזוני ידיים
אדהו מוקהה שונאסנה

איזוני ידיים הפכו את הכיסא. הניחות את כפות הידיים על אחורי הכיסא. הביאו את הרגליים לאחור. ישרו את הרגליים. שמרו את האגן גבוה. הדרו ברכיים וירכיים לאחור. האריכו את הזרועות והדקו את המרפקים. שמרו את שני צידי הצוואר ארוכים. בווריאציה זו קל יותר להרחיק את הכתפיים . מופעל פחות לחץ ומשקל על פרקי כפות הידיים.

קרא עוד
קטגוריה: איזוני ידיים
בהוגפידאסנה

איזוני ידיים עמדו בפישוק. כופפו ברכיים. הביאו את אחורי הזרועות מתחת לירכיים. הניחו את כפות הידיים על המזרן כשהאצבעות פונות קדימה. הניחו את הקרסוליים אחד על השני ונתקו את כפות הרגליים מהרצפה. משכו מעט את כפות הרגליים לפנים. בצעו שוב בהצלבה הפוכה של הקרסוליים. תנוחה זו מחזקת את הזרועות ומלמדת איזון ושיווי משקל.

קרא עוד
קטגוריה: איזוני ידיים
בקאסנה

איזוני ידיים תנוחת העגור כרעו על העקבים והצמידו את כפות הרגליים. תפתחו את הברכיים לצדדים והביאו את הזרועות הפנימיות אל פנים הברכיים. ראו שהברכיים צמודות היטב על הזרועות ןהזרועות אל הברכיים. בואו על קצות הבהונות ונתקו אותן מהרצפה. הרימו את האגן ושמרו על איזון ושיווי משקל. התנוחה מחזקת את הזרועות ומפתחת תחושת איזון ושיווי משקל.

קרא עוד
קטגוריה: איזוני ידיים
דוי האסטה בהוג'אסנה

איזוני ידיים עמדו בפישוק. הרימו זרועות מעלה. בכיפוף הברכיים הביאו את הזרועות אל מאחורי הירכיים. הניחו את כפות הידיים על המזרן. נתקו את כפות הרגליים ושהו בתנוחה. מצאו את נקודת האיזון.

קרא עוד
קטגוריה: איזוני ידיים
אקה האסטה בהוג'אסנה

איזוני ידיים שבו בדנדאסנה רגליים פשוטות לפנים. הניחו את אחורי רגל ימין על הזרוע בחלקה העליון. הניחו את כפות הידיים על 2 קוביות והתרוממו. הרגל השמאלית מתוחה לפנים. כף הרגל הימנית מתקרבת אל הרגל השמאלית. שמרו על איזון ושיווי משקל.

קרא עוד
קטגוריה: איזוני ידיים
לולאסנה

איזוני ידיים תנוחת האסל הניחו את עקב ימין מתחת לעצם המושב בצד שמאל. הרימו את הברך הימנית והביאו את עקב שמאל מתחת לעצם המושב בימין. שבו על העקבים. הניחו את כפות הידיים על שתי קוביות. הרימו את עצמכם מעלה כשאתם דוחפים את השוק של הרגל התחתונה אל העליונה. תוכלו לנדנד את עצמכם קדימה ואחורה.

קרא עוד
קטגוריה: איזוני ידיים
ושיסטאסנה

איזוני ידיים מתוך תנוחת כלב מביט מטה הביאו את כף יד ימין למרכז. הביאו את רגל ימין מול כף היד והניחו אותה על הדופן החיצונית שלה. הניחו את כף רגל שמאל על כף הרגל הימנית. סובבו את הגוף לפנים. ראו שהאגן אינו שוקע. הרימו את יש שמאל מעלה והתארכו. שמרו על התנוחה כ 20 שניות לכל צד. התנוחה מחזקת את הזרועות ומגבירה כוח.

קרא עוד
קטגוריה: איזוני ידיים
אקה פדה אדהו מוקהה שונאסנה

איזוני ידיים הרמת הרגל בכלב מביט למטה מתוך תנוחת כלב מביט מטה הביאו את כף הרגל השמאלית למרכז אל מול כפות הידיים. הרימו את רגל ימין ומתחו אותה מעלה. שמרו על ברך וירך הדוקות. המשיכו להביא את משקל הגוף אחורה אל הרגל השמאלית. שמרו על שני צידי האגן מקבילים. אם אתם מבצעים כנגד הקיר הניחו את קצות האצבעות על הקיר ואחר כך את גב הרגל. הניחו את העקב על הקיר. הדקו את הירך והברך הקדמית לאחור. הרימו את הרגל הימינית מעלה על הקיר והניחו את גב הרגל. האריכו את הזרועות, הרחיקו את הכתפיים מהרצפה. הראש בין הזרועות.      

קרא עוד
קטגוריה: איזוני ידיים