Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Archive by Author
גארודאסנה-תנוחת הנשר

תנוחות ישיבה, תנוחות משקמות שבו על הכיסא בחלקו הקדמי כרכו את ירך ימין סביב הירך השמאלית הביאו את השוק הימנית מעבר לשוק השמאלית. האריכו את כף הרגל הימנית והביאו אותה מתחת לשוק השמאלית. כאשר ירך ימין היא על הירך השמאלית, היד השמאלית תהיה מעל הימנית. כרכו אמה מול אמה, כף מול כף. הרימו את המרפקים לגובה הכתפיים. לחצו את האמות אחת אל השנייה. לחצו את כפות הידיים אחת אל השנייה. הביטו קדימה משני עברי האמות. תנוחה זו היא מודיפיקציה של תנוחת העמידה לאלו שקשה להם לשמור על יציבות ושיווי משקל בתנוחה המקורית.

קרא עוד
Posted on אפריל 06, 2024 by Kleo1976 קטגוריה: תנוחות ישיבה, תנוחות משקמות
בהרדוג'אסנה צד הכיסא

תנוחות פיתול, תנוחות ישיבה, תנוחות משקמות שבו על כיסא כאשר המסעד לימינכם. הביאו את יד ימין מאחורי הגב ואחזו בזרוע השמאלית מעל המרפק הפנימי. הביאו את כף יד שמאל לאחוז בצד המסעד. התפתלו ימינה והביטו אל מעבר לכתף הימנית. בצעו לצד שני.

קרא עוד
Posted on אפריל 06, 2024 by Kleo1976 קטגוריה: פיתולים, תנוחות ישיבה, תנוחות משקמות
בהרדוג'אסנה עם חגורה

תנוחות פיתול, תנוחות ישיבה שבו עם הרגליים כפופות לאחור לשמאלכם. כרכו חגורה סביב זרוע שמאל מעל המרפק הפנימי. אחזו בחגורה ביד ימין מאחורי הגב. האריכו את הזרוע השמאלית. הביאו את גב כף יד שמאל מעבר לברך הימנית. הביטו אל מעבר לכתף ימין. בצעו לצד שני.

קרא עוד
Posted on אפריל 06, 2024 by Kleo1976 קטגוריה: פיתולים, תנוחות ישיבה
בהרדוג'אסנה 1 אחיזה בעקב

תנוחות פיתול, תנוחות ישיבה שבו בדנדאסנה. הביאו את רגל שמאל לויראסנה. הביאו את כף רגל ימין מתחת לגב כף הרגל השמאלית. הניחו הגבהה מתחת לצד ימין של האגן. שמרו על שני צידי הגב שמקבילים וארוכים. הביאו את יד ימין לאחור ואחזו בעקב הרגל השמאלית. מתחו את מפרק היד מטה כך שהכתף הימנית תיפתח עוד. הביטו אל מעבר לכתף הימנית. בצעו לצד שני.

קרא עוד
Posted on אפריל 06, 2024 by Kleo1976 קטגוריה: פיתולים, תנוחות ישיבה
ארדה צ'נדראסנה על מסעד

תנוחות עמידה, משקמות מתוך פישוק סובבות את רגל ימין החוצה. הניחו את המסעד במפשעה הימנית. כופפו מעט את רגל ימין והרימו את הרגל השמאלית. ישרו את רגל ימין. אחזו בבר התחתון של הכיסא. התייצבו. הרימו את היד השמאלית. בצעו לצד שני.

קרא עוד
Posted on אפריל 06, 2024 by Kleo1976 קטגוריה: תנוחות משקמות, תנוחות עמידה
ארדה צ'נדראסנה כף רגל על קובייה עגולה

תנוחות עמידה הניחו את כף הרגל על קובייה עגולה, בהונות וסוליה. כנסו לפישוק רחב התארכו לתנוחת אוטיטה טריקונאסנה. כופפו את הרגל הקדמית והרימו את הרגל האחורית לגובה האגן. ישרו את הרגל הקדמית. הניחו את היד על קובייה והאריכו את הזרוע הנגדית לתקרה.. סובבו את הבטן והחזה לתקרה והביאו את השכמה פנימה. הקפידו לשמור את הרגל המורמת הדוקה וקומפקטית. כדי לצאת מהתנוחה כופפו את הרגל העומדת ובשני צעדים חזרו לאוטיטה טריקונאסנה. לחצו את הכפות לאדמה ובשאיפה התרוממו. בצעו לצד שני.

קרא עוד
Posted on אפריל 06, 2024 by Kleo1976 קטגוריה: תנוחות עמידה
ארדה פרשבוטנאסנה רגל קדמית על קובייה עגולה

תנוחות עמידה, התארכויות לפנים הניחו את בהונות ימין והסוליה על קובייה עגולה. הביאו את רגל שמאל לאחור כך שהעקב האחורי יהיה מול העקב של הרגל הקדמית. סובבו את האגן והביאו את עצמות הכסל להיות מקבילות ולהצביע לפנים. הדקו את הרגל האחורית ושאבו את פיקת הברך ברגל הקדמית. האריכו את השדרה הקדמית ובואו קדימה. הניחו את כפות הידיים על 2 קוביות והביאו סנטר קדימה. שצרו על אורך בשני צידי הגב מהמפשעות הצדיות אל בתי השחי. הביאו את עמוד השדרה החזי בין השכמות והאריכו את עצם הזנב אל העקב האחורי. בצעו לצד שני.

קרא עוד
Posted on אפריל 06, 2024 by Kleo1976 קטגוריה: התארכויות לפנים, תנוחות עמידה
ארדה הלאסנה

תנוחות הפוכות מתוך סרונגאסנה על כיסא הביאו את שתי הרגליים לאחור והניחו את הבהונות על הכיסא מאחוריכם. לחצו את הבהונותלכיסא. הדקו ברכיים וירכיים כלפי מעלה ושמרו על רגליים ישרות. הרימו את המפשעות מעלה וצרו שני צידי גב ארוכים.

קרא עוד
Posted on אפריל 06, 2024 by Kleo1976 קטגוריה: תנוחות הפוכות
ארדה הלאסנה עם קופסה

תנוחות הפוכות, תנוחות משקמות הניחו לפני הקופסה בולסטר אופקי ובולסטר אנכי. שכבו עם הכתפיים על הבולסטר האופקי. הניפו את הרגליים והביאו את הירכיים לנוח על הקופסה. ראו שהקופסה מגיעה למפשעות. אפשרו לידיים לנוח על הבולסטר במרפקים כפופים. שהו בתנוחה בי 5 ל 20 דקות. הרפו בתוך התנוחה.

קרא עוד
Posted on אפריל 06, 2024 by Kleo1976 קטגוריה: תנוחות הפוכות, תנוחות משקמות
ארדה הלאסנה עם כיסא

תנוחות הפוכות, תנוחות רסטורטיביות הניחו בולסטר על הכיסא. הניחו בולסטר לרגלי הכיסא. הכינו הגבהה לאגן. שכבו עם הכתפיים על הבולסטר והניפו את הרגליים כך שהירכיים ינוחו על הבולסטר העליון. הרפו את הזרועות. שמרו את שני צידי הגב ישרים וארוכים. שהו בין 5 ל 20 דקות.

קרא עוד
Posted on אפריל 06, 2024 by Kleo1976 קטגוריה: תנוחות הפוכות, תנוחות משקמות