פרשבה ארדה סוסטיקאסנה

תנוחות פיתול, תנוחות ישיבה

שבו ברגליים ישרות.
כופפו את רגל ימין והניחו אותה מתחת לירך השמאלית.
כופפו את רגל שמאל והניחו אותה על הירך הימנית קרוב למפשעה.
הניפו את זרוע שמאל מאחורי הגב ואחזו בבוהן השמאלית.
התפתלו שמאלה.
בצעו לצד שני.