פריבריטה טריקונאסנה

תנוחות עמידה

אמה על הכיסא
עמדו בטדאסנה מול הכיסא כשהקיר לימינכם.
הביאו רגל ימין קדימה, רגל שמאל לאחור.
שמרו על שני צידי האגן , עצמות הכסל, ישרים ומקבילים.
התארכו קדימה, הניחו את האמה השמאלית על הכיסא.
הרימו את יד ימין על הקיר, כופפו את המרפק כך שיצביע מעלה ואצבעות הידיים יביטו מטה.
לחצו את הקיר עם כף היד הימנית כדי להעמיק את הפיתול.
שמרו את שני מידי האגן ישרים והדקו את הירך האחורית.