אופוישטה קונאסנה

התארכויות לפנים

אופוישטה קונאסנה בעזרת קוביות
שבו בפישוק רחב.
מתחו את העקבים קדימה.
הניחו קובייה לפני הפוביס.
הניחו קובייה במרחק לסנטר או למצח.
הביאו את העור על הפוביס והבטן כלפי מעלה והתארכו לפנים.
אחזו בבהונות הרגליים.
פרשו את השכמות לצדדים ובואו עם הסנטר אל הקובייה.