אוטיטה מריצ’יאסנה

תנוחות עמידה, תנוחות פיתול

עמדו בטדאסנה מול הכיסא.
הקיר לימינכם.
הניחו את כף רגל ימין על הגבהה של ספוגים על הכיסא.
ביד שמאל אחזו בברך הימנית ושמרו אותה אנכית לתקרה.
את כף יד ימין הניחו על הקיר לימינכם.
שמרו על אורך וזקיפות של עמוד השדרה.
התפתלו ימינה.
בצעו לצד שני.