אדהו מוקהה בדהה קונאסנה

התארכויות לפנים, תנוחות משקמות

שבו מול הכיסא.
הצמידו את כפות הרגליים אחת מול השנייה.
האריכו את שני צידי הגב.
הניחו את האמות על הכיסא.
אחזו בצידי הזרועות.
הניחות את המצח על הכיסא או על האמות.
שהו בתנוחה לפחות 5 דקות כדי לספוג את השפעתה.