פרשבוטנאסנה שלבים עם כיסא

תנוחות עמידה

עמדו בטדאסנה.
1.הביאו את רגל ימין קדימה ואת רגל שמאל לאחור.
הבהונות של כף הרגל השמאלית מביטות הצידה.
הדקו את הרגליים והברכיים.
ראו ששני ידי האגן מקבילים ומצביעים קדימה.
התארכו והניחו את בסיס כפות הידיים על מסעד הכיסא.
2. הביאו את כפות הידיים על הכיסא.
3. הביאו את כפות הידיים על הבר האמצעי של הכיסא
4. הביאו את כפות הידיים על הרצפה כאשר רגלי הכיסא נמצאים בין האגודל לאצבע המורה.
ניתן לבצע ברצף את 4 השלבים.
ניתן לבצע את שני הצדדים ולעבור לשלב הבא.
2 הצורות נכונות וטובות.
התנוחה מאפשרת אורך בכל החלק האחורי של הגוף.
זוהי התארכות לפנים בעמידה.

פרשבוטנאסנה שלבים עם כיסא

פרשבוטנאסנה שלבים עם כיסא