ג’אנו שירשאסנה

התארכויות לפנים

התנוחה בוריאציה זו מתבצעת בעזרת 2 קוביות
שבו בדנדאסנה.
שמרו את רגל שמאל ישרה ואת רגל ימין כופפו הצידה.
סובבו את כף הרגל.
הניחו את העקב במפשעה הימנית.
הברך הימנית מצביעה הצידה.
הניחו את 2 הקוביות לפניכם לשני צידי הרגל הישרה.
הרימו את הזרועות.
סובבו את הציר המרכזי של הגוף מעל הרגל הישרה.
התארכו והביאו את כפות הידיים על 2 הקוביות.
החליקו את הקוביות הרחק מכם.
התארכו לפנים.

ג'אנו שירשאסנה

ג'אנו שירשאסנה