פריבריטה טריקונאסנה מסעד אחורי

התארכויות לאחור

עמדו בטדאסנה כאשר הכיסא לשמאלכם.
הביאו את רגל ימין קדימה ורגל שמאל לאחור.
ראו ששני צידי האגן מקבילים ועצמות הכסל מביטות לפנים.
הניחו את גב כף היד ימין על העצה והאריכו את זרוע שמאל מעלה.
מתוך מודעות לרגל האחורית התארכו קדימה ואחזו ברגל הכיסא.
בעזרת יד ימין אחזו במסעד הכיסא.
צרו אורך בעמוד השדרה והתפתלו ימינה.
הביאו את השכמה השמאלית פנימה לתוך הגב.
תשאפו לשמור את שני צידי האגן מקבילים ואת הרגל האחורית הדוקה ומתוחה.