פשצ’ימה בדנגוליאסנה בפרשבוטנאסנה

תנוחות עמידה

עמדו בטדאסנה.
שלבו אצבעות ידיים מאחורי הגב.
מתחו את הזרועות והדקו את המרפקים.
הביאו רגל ימין קדימה ורגל שמאל לאחור מעט הצידה מהרגל הימנית.
בהונות הרגל האחורית מצביעים הצידה.
הדקו את הרגל.
ראו שעצמות הכסל מביטות קדימה והן במישור אחד.
הרימו את הסנטר והאריכו את השדרה הקדמית.
מתוך מודעות לעקב האחורי התארכו ובואו קדימה.
שמרו את התנוחה למשך זמן קצר.
בצעו לצד שני.
התנוחה מתאימה לאלו ששרירי ההמסטרינגס שלהם קצרים.