מריצ’יאסנה 3

תנוחת פיתול

פיתול בישיבה

שבו בדנדאסנה רגליים פשוטות לפנים.
מתחו עקבים קדימה.
התארכו בשני צידי הגב.
הדקו ברכיים מטה.
הביאו את יד ימין מעבר לברך השמאלית.
שמרו על אורך והמשיכו את הפיתול.
בצעו לצד שני.
שמרו על ירכיים וברכיים הדוקות כלפי מטה.