מלאסנה – תנוחת השרשרת

התארכויות לפנים

כרעו ברכיים ותפתחו אותם לצדדים.
מתחו את הזרועות לפנים
2 .האריכו את הזרועות בחלק הפנימי של הברכיים ואחזו בקרסוליים מאחור.

הכניסה וההכנה לתנוחה

מלאסנה - הכניסה וההכנה לתנוחה -

התנוחה עצמה

מלאסנה - התנוחה עצמה