אורדבה דהנוראסנה

התארכויות לאחור

ידיים על 2 קוביות

הניחו את כפות הידיים על הקוביות ברוחב הכתפיים……

אורדבה דהנוראסנה

על ובאמצעות כיסא

שבו על הכיסא והניחו בולסטר על המסעד ……
סובבו את הזרועות לאחור ואחזו ברגלי הכיסא האחוריות….

אורדבה דהנוראסנה