קרנה פידאסנה

תנוחות הפוכות

מתוך תנוחת הלאסנה כופפו ברכיים אל האוזניים.
שלבו אצבעות ידיים ומתחו זרועות לפנים.
ראו שהאגן יהיה מעל הכתפיים.