אדהו מוקהה סוסטיקאסנה

התארכויות לפנים

שבו בשיכול השוקיים. שכלו את השוקיים באמצע כך שכפות הרגליים יהיו מתחת לברכיים. הברכיים כאילו נכות בתוך הקשתות הפנימיות של כפות הרגליים. מתחו את הזרועות לפנים. האריכו את עמוד השדרה מעצם הזנב אל כתר הראש.

אדהו מוקהה סוסטיקאסנה